Πλήρης Επιδότηση Γονέων Παιδικοί Σταθμοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Θεσσαλονίκης

ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Η πρόσκληση απευθύνεται σε γονείς Γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, οι οποίες έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Στις γυναίκες που επιλέχθηκαν θα προσφερθούν θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, στις κάτωθι κατηγορίες Δομών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γονείς με οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις

1. 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 
2. 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 
3. 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και
4. 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. 
5. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €

Βρεφονηπιακοί σταθμοί Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

Διαθέσιμες Θέσεις από το Βρεφονηπιακό Αγκαλίτσα για την Περίοδο 2015-16 (Φωτογραφίες Παιδικού Σταθμού)

 • 07 Βρέφη
 • 13 Νήπια

Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί: 

 • Κατηγορία Α1 βρέφη 2 μηνών έως 2,5 ετών
 • Κατηγορία Α2 νήπια 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

     Οι μητέρες μπορούν να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες,

 • να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα. Εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
 • να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • να είναι άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 • να είναι άνεργες και λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
 • να είναι μητέρες παιδιών με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α), ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης. 

  Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών

www.eetaa.gr/

 

Η νέα ανακοίνωση του προγράμματος αναρτήθηκε για την υπαγωγή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

 

Μικρές Συμβουλές Επιτυχίας

 

 • Αν έχετε 40 μόρια και πάνω έχετε καλές πιθανότητες για να περάσετε στο σταθμό της επιλογής σας.
 • Σε περίπτωση που συγκεντρώνετε λίγα μόρια προτιμήστε μικρότερους και πιο άγνωστους σταθμούς για να έχετε καλύτερες πιθανότητες επιλογής
 • Προσέξτε ιδιαίτερα τη σειρά προτίμησης στις επιλογές σας.
 
Ο βρεφονηπιακός σταθμός μας προχώρησε στην επιτυχής εγγραφή 20 βρεφών - παιδιών μέσω του προγράμματος για το 2015-2016!

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε! Σας ανταποδίδουμε την αγάπη σας με την μεγαλύτερη προσπάθειά μας στη φροντίδα των παιδιών σας.


Bookmark and Share

Επικοινωνία

Αγκαλίτσα Παιδικός - Βρεφονηπιακός Σταθμός

Ολυμπιάδος 11, Νέα Κρήνη

Ωράριο λειτουργίας:
07:00 - 17:00


Τηλ. : 2310 450 580
Κιν. : 6978 485 282