Αρχείο άρθρων

WS

2009-09-21 14:01
 

—————

Visitors notice

2009-09-21 09:16
Let your visitors know about news and events on your website as often as possible. You need to keep your website up-to-date so that your visitors will get used to visiting your pages regularly. You can use RSS feeds to deliver new articles directly to your readers.

—————

Website launched

2009-09-21 09:15
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new presentation and how it benefits them. Mention your goals and project advantages. Try to briefly give your visitors reasons why they should return to your pages.

—————


Επικοινωνία

Αγκαλίτσα Παιδικός - Βρεφονηπιακός Σταθμός

Ολυμπιάδος 11, Νέα Κρήνη

Ωράριο λειτουργίας:
07:00 - 17:00


Τηλ. : 2310 450 580
Κιν. : 6978 485 282