Το Όραμά μας για το παιδί

 

"Η διαπαιδαγώγηση των νηπίων σε βασικές αρχές κοινωνικής και οικογενειακής συμπεριφοράς & και η ανάπτυξη της ευφυΐας και της δημιουργικότητας τους. Η ασφαλής φύλαξη των βρεφών και η φροντίδα για τη σωστή ανάπτυξη τους."